Menu


Aan welke wettelijke eisen moet screening voldoen?

Aangezien screening van invloed is op de privacy van kandidaten zijn de wettelijke vereisten die van toepassing zijn opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De opdrachtgever dient een gerechtvaardigd belang te hebben om personen te screenen en er met geen minder ingrijpende optie voorhanden te zijn om dat te bewerkstelligen. Ook moet er sprake zijn relevatie; de onderwerpen waarop gescreend worden moeten relevant zijn, inhoudelijk kunnen screenings van de verschillende kandidaten dus verschillen.

Wil je meer weten?